Y-ART הוא מיזם חדשני, שייעודו להוציא את האמנות הישראלית העכשווית מחוץ לחללים המסורתיים ולהפנותה לקהלים חדשים ורחבים באמצעות אוצרות עדכנית ותוכן מותאם. מטרתנו לחבר בין העולם הדינאמי של היצירה המקומית לבין גופים ציבוריים ופרטיים, מתוך הכרה בפוטנציאל העצום של האמנות לעורר רוח חיה ויצירתית המעצימה את הפרט, את הארגון ואת כל סביבת החיים שבה היא מוצגת.

אמצע: דגנית ברסט | ימין ושמאל: יעל בלבן דגנית ברסט
אמצע: מתי אלמליח | ימין ושמאל אחורי: אניסה אשקר | ימין ושמאל : אורית סימן טוב מתי אלמליח | אניסה אשקר
אסף הינדן אסף הינדן
ימין: עדי ברנדה | אמצע: אהרון קריצר | שמאל: מרים כבסה עדי ברנדה | אהרון קריצר | מרים כבסה
תמיר שר תמיר שר
אמצע: סמאח שחאדה | ימין ושמאל: מרים כבסה מרים כבסה | סמאח שחאדה
אמצע: נועה בן- נון מלמד | ימין ושמאל: ליז מאר נועה בן- נון מלמד | ליז מאר
הדס סט הדס סט
טל שוחט
טל שוחט - תרומה למרכז מראות, איכילוב טל שוחט - תרומה למרכז מראות, איכילוב
פיליפ להמן פיליפ להמן