השירותים שלנו

כל פרויקט אמנותי של Y-ART מותאם באופן ייחודי למטרות של הארגון ולתכנים שהוא מבקש לקדם, בעקבות תהליך מעמיק וקפדני של דיאלוג וליווי. התוצר יכול להיות מצומצם וממוקד או מורחב ורב־ממדי.

תוכן בסיסי
אוצרוּת של הפרויקט הנבחר – מתצוגה מצומצמת, הכוללת פרויקט אמנותי אחד בלבד, ועד לתצוגה רחבה, המכילה עבודות רבות בכל סוגי המדיום האמנותיים: ציור, צילום, פיסול, מיצב, אמנות וידיאו ועוד. ההצבה תותאם באופן קפדני לחלל או למרחב הנתון ולהתנהלות המאפיינת אותו. כל פרויקט ילוּוה בטקסט אוצרותי מקצועי, בשיח אמן עם היוצרים/ות, בהשקה ההולמת את רצונו של הגוף המזמין, וכן בתיעוד מצולם של הפרויקט לשימוש בפלטפורמות הדיגיטליות העומדות לרשותו. 
פרויקט אמנותי יכול להתבצע גם במרחב הציבורי או בחלל שמחוץ לחללי הארגון – למשל, כפרויקט למען הקהילה המבטא את האחריות התאגידית של הארגון.

תוכן מורחב
לפרויקטים יכולים להתווסף מרכיבים רבים ומגוונים, המשרתים את צרכיו ומטרותיו של הגוף המזמין, כגון: הרצאות של אמנים, אוצרים או חוקרים בזיקה לנושאי התערוכות והפרויקטים; סדנאות מגוונות; מופעים ואירועים חיים; ביקורי סטודיו; מפגשי “טאלנטים” (שיתוף פעולה בין אמנים ואנשי מקצוע מומחים בתחומיהם בארגון); ליווי בתהליך רכישה של עבודות אמנות וארגון של אירועי מכירה; הפקת מוצרי מרצ’נדייז כשי לעובדים, להנהלה או ללקוחות. דיאלוג קשוב ויצירתי עם הגוף המזמין יכול להניב מגוון אפשרויות נוספות.

תהליך העבודה
מחקר – תהליך של היכרות מעמיקה עם הגוף המזמין, עם התרבות הארגונית המאפיינת אותו, עם החללים שבהם הוא פועל, עם תחום העיסוק וההקשרים הנוגעים לו. וכן מחקר מקיף של השיח האמנותי הנוגע לנושא הנבחר ושל ביטוייו בפועל בשדה האמנות.
בניית אסטרטגיה – קבלת החלטות בדבר האופנים שבהם הפרויקט ישרת באופן המיטיבי את המטרות והחזון של הארגון: הגדרת הפרויקט ונושאו; קביעת מאפייניו, סגנונו ואופן הביטוי הכללי שלו בחלל; הגדרת אופני ההשתלבות של התצוגה ושל הפעילויות הנלוות בהתנהלות של הגוף המזמין, ועוד.
אוצרות ובניית תוכן – בחירת אמנים ועבודות; קביעת המבנה של התצוגה בחלל הנתון; כתיבה אוצרותית; תכנון של פעילויות ואירועים נלווים; ליווי אוצרותי בתהליך אפשרי של מכירת עבודות ובניית אוסף.
הפקה – הפקה טכנית ולוגיסטית של הפרויקט האמנותי והשקתו. אפשרות לארגון והפקה של אירוע פתיחה.
ליווי – ליווי צמוד לכל אורך בניית הפרויקט ובמהלך התצוגה, בהתייחסות לרצונו של הארגון להתאים את התכנים ואת הפעילויות הנלווית באופן דינמי ומשתנה כדי להפיק את המיטב מן הפרויקט.